Gemeente Meppel

Bijlage II havenreglement gemeente Meppel: toetsingscriteria historische vaartuigen.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor een ligplaats voor historische vaartuigen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

1.         Leeftijd
Het vaartuig dient tenminste 50 jaar oud te zijn

2.         Scheepstype
Het vaartuig dient een voormalig bedrijfsvaartuig te zijn, waarmee op de Nederlandse wateren enig bedrijf is uitgevoerd c.q. typerend is geweest binnen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw en waarvan het karakter overwegend bewaard is gebleven.
Met andere woorden, het vaartuig dient een cultuurhistorische en monumentale waarde te hebben.

3.         Silhouet
Het silhouet van het vaartuig dient qua uiterlijk gaaf te zijn.
Ingrepen zijn aanvaardbaar, indien deze op respectvolle wijze ten aanzien van het historische karakter van het schip hebben plaatsgevonden.

4.         Staat van het vaartuig
Het vaartuig dient in een varende, goede en verzorgde staat te verkeren.

5.         Voortbewegen van het vaartuig
Het vaartuig dient zich, behoudens in geval van reparatiewerkzaamheden, op eigen motorkracht te kunnen voortbewegen.

6.         Mate waarin met het vaartuig wordt gevaren
Er dient regelmatig te worden gevaren met het vaartuig. Onder regelmatig wordt verstaan: tenminste één maal per jaar.

7.         Restauratieplan
Indien het vaartuig niet geheel voldoet aan de toetsingscriteria onder 3, 4 en 5, kan op basis van een door de Stichting Schemegra goedgekeurd restauratieplan, inclusief een tijdsplanning, een vergunning voor een ligplaats voor een historisch vaartuig worden verleend.

8.         Omvang en welstand
Het vaartuig moet qua uiterlijk en omvang passen in de omgeving, bij de eventueel reeds aanwezige schepen en de beschikbaar gekomen plaats.
Het vaartuig mag niet feitelijk een jacht zijn dat, gezien zijn afmetingen in redelijkheid een plaats moet kunnen vinden in een jachthaven.

 

Aanvullende toetsingscriteria voor ligplaats historische schepen in Meppel

Scheepstype
- Het scheepstype is bij voorkeur typerend voor scheepsbouw en scheepvaart in Friesland Groningen Drenthe of Overijssel.
- Het schip kan naar aard en bestemming zijn thuishaven in Meppel gehad hebben.

Silhouet
- Het schip vertoont het uiterlijk dat overeenkomt met de oorspronkelijke bestemming.
- Bij de beoordeling wordt de zogenaamde 100 meter schouw gehanteerd.
- Gestreefd wordt naar diversiteit aan schepen op de beschikbare ligplaatsen.

Staat van het vaartuig
- De goede en verzorgde staat van het schip is visueel waar te nemen door het ontbreken van roestvorming; het schilderwerk verkeert in een kwalitatief goede staat en het houtwerk is conform het oorspronkelijk gebruik beschermd tegen weersinvloeden met lak of olie.
- Het vaartuig dient te voldoen aan gangbare eisen van veiligheid.

Omvang en welstand
- Voor ligplaats 1 geldt een maximale lengte van 25 meter en grotendeels een hoogte van minder dan 2 meter.
- Voor de ligplaatsen 2 en 3 geldt een gezamenlijke maximale lengte van 40 meter en grotendeels een hoogte  van minder dan 2 meter.
- Voor ligplaats 4 geldt een maximale lengte van 30 meter en grotendeels een hoogte van minder dan 2,5 meter.
- Voor ligplaats 5 geldt een maximale lengte van 23 meter en grotendeels een hoogte van minder dan 2 meter.

Overig
Het schip is ingeschreven in het Schepenregister van het kadaster en wordt bewoond door de daar geregistreerde eigenaar.

Nadere informatie
Wanneer u voor een ligplek in Meppel in aanmerking wilt komen en uw schip voldoet niet helemaal aan de aanvullende toetsingscriteria, neem dan vooral contact op met de Stichting Schemegra, bij voorkeur per e-mail.
We kunnen dan bezien of er toch mogelijkheden zijn.


 
BEGINPAGINA
DOEL
HISTORIE
CRITERIA
LIGPLAATSEN
REGLEMENT
AANMELDEN
CONTACT