Gemeente Meppel

Stichting Schemegra - Doel van de stichting

Adviseren over een algemene visie en het te voeren beleid betreffende de Meppeler stadsgrachten. In het kader van het visualiseren van een belangrijk deel van de geschiedenis van Meppel, streeft de Stichting naar het realiseren van ligplaatsen voor schepen in de Meppeler grachten, op een zodanige wijze dat een gevarieerd beeld van de historische binnenvaart ontstaat. Daartoe adviseert de Stichting over het gebruik van het water met inbegrip van de aangrenzende oevers.

Hieronder begrepen de advisering over de gedeelten van het openbaar water die door B&W ten behoeve van de bewoonde historische vaartuigen kunnen worden aangewezen als jaarligplaatsen.
Het adviseren over de (nuts)voorzieningen die nodig zijn om deze ligplaatsen conform het hiervoor aangegeven gebruik mogelijk te maken.
Het opstellen van criteria waaraan de bewoonde historische vaartuigen moeten voldoen om voor een ligplaats in aanmerking te komen, naast de door B&W vastgestelde minimum eisen.
Het op basis van de vastgestelde criteria beoordelen van bewoonde historische vaartuigen die voor een jaarligplaats in aanmerking willen komen.
Het op basis van deze beoordeling adviseren over de toewijzing van deze ligplaatsen.
Het vervullen van een ombudsfunctie ten behoeve van de hiervoor aangegeven ligplaatshouders.
Het geven van voorlichting over de in de grachten gemeerde historische vaartuigen, zoals, bouw, gebruik oorspronkelijk vaargebied.

Hieronder mede begrepen het beoordelen van nieuwe aanvragen voor alle soorten vaartuigen die vergunning aanvragen voor een zomer- of winterseizoenligplaats in de stadsgrachten van Meppel.

Alle overige taken die kunnen bijdragen aan het verlevendigen van het beeld en het gebruik van het water in de Meppeler binnenstad.

 
BEGINPAGINA
DOEL
HISTORIE
CRITERIA
LIGPLAATSEN
REGLEMENT
AANMELDEN
CONTACT